Lipari Philippes middagen Verre Vrienden Porta Romana Het verdwijnen van Robbert In goede handen Nachtwandeling Antoinette

Om alvast naar uit te kijken: de nieuwe roman van Robbert Welagen verschijnt 4 mei 2021

2021, Nijgh & van Ditmar

Uit hoeveel levens bestaat een mensenleven? Het leven van schrijfster Karlijn komt plotseling tot stilstand wanneer ze op één dag Hanna ontmoet, een vrouw voor wie ze direct iets voelt, maar ook haar vriend verliest bij een ongeluk. Wie vind je terug als je de dag erna wakker wordt, jezelf of een ander? 

Karlijns omgeving verwacht dat ze rouwt, maar schuldgevoel laat dat niet toe. Haar uitgever hoopt dat ze haar verhaal vertelt, maar ze zwijgt. Wanneer ze Hanna steeds meer gaat zien als een medeplichtige, wordt het tijd om hun verhaal te herschrijven.

Raam, sleutel is een intrigerend literair spel, over aantrekkings- kracht en schuldgevoel, over rouw, leven en literatuur.