Lipari Philippes middagen Verre Vrienden Porta Romana Het verdwijnen van Robbert In goede handen Nachtwandeling Antoinette

'Raam, sleutel' – De nieuwe roman van Robbert Welagen

Uit hoeveel levens bestaat een men- senleven? Het leven van schrijfster Karlijn komt plotseling tot stilstand wanneer ze op één dag Hanna ont- moet, een vrouw voor wie ze direct iets voelt, maar ook haar vriend verliest bij een ongeluk. Wie vind je terug als je de dag erna wakker wordt, jezelf of een ander?

Karlijns omgeving verwacht dat ze rouwt, maar dat lukt haar niet. Haar uitgever hoopt dat ze haar verhaal vertelt, maar ze zwijgt. Wanneer ze Hanna steeds meer gaat zien als een medeplichtige, wordt het tijd om hun verhaal te herschrijven.

Raam, sleutel is een intrigerend literair spel, over aantrekkingskracht en schuldgevoel, over rouw, leven en literatuur.

Nijgh & Van Ditmar, mei 2021, 208 blz.

‘Dit hypnotiserende boek is de vrucht van een gerijpt meesterschap’ – NRC Handelsblad ●●●●●

‘Met zijn ingetogen, perfect gecomponeerde roman toont Welagen aan dat de vraag of mannen wel over vrouwenliefde kunnen schrijven een overbodige is.’ – de Volkskrant ✭✭✭✭

‘De mysteries die je in zijn boeken aantreft, gaan over het onbekende in onszelf, over liefde, rouw en herbeginnen, en hoe de literatuur een soort wonderzalf kan zijn.’ – Knack ✭✭✭✭

‘Een ontroerende, ingetogen roman.’  Trouw

‘Welagen is sterk in de schemerzone van halve vermoedens, ongearticuleerd, en laat zien hoezeer mensen verhalende wezens zijn.’  De Groene Amsterdammer

Raam, sleutel is indringende literatuur op de vierkante centimeter.’  Tzum

‘Als weinig andere Nederlandse schrijvers slaagt Welagen er steeds opnieuw in om in weinig woorden veel te zeggen.’ – Noordhollands Dagblad ✭✭✭✭

‘Dringend advies: lees die man.’ – VPRO Gids

‘Een even intrigerend als ingenieus en minutieus gecompo- neerde parel.’ – De Tijd

‘Sober en bekoorlijk proza dat een melancholisch odeur meevoert. (…) Delicate, slim in elkaar geschroefde roman.’  De Morgen

Robbert Welagen was te gast bij Brommer op zee om te praten over Raam, sleutel. Kijk het interview hier terug: