18 december 2021

In de eindejaarslijstjes van De Groene Amsterdammer wordt Raam, sleutel wel twee keer genoemd. Door Marja Pruis en Christiaan Weijts. Ik ben erg blij met deze kleine besprekingen, die een wat lossere toon hebben dan een recensie. Tegelijkertijd worden er wel degelijk nieuwe en interessante dingen gezegd over het boek. De eerste twee zinnen van Marja Pruis bijvoorbeeld. Een groter compliment kun je niet krijgen.